Workshopdag 'Wild & Bezield'  

soulsourceOpenFloor Dans 
Oost West Centrum - Antwerpen  

Deze workshopdag is een uitnodiging om via dans en gerelateerde oefeningen je verwondering aan te wakkeren en je te openen voor je bezielde staat van zijn.

We dansen wild en teder, krachtig en kwetsbaar, uitbundig en ingetogen, groots en klein, alleen en samen en we verwelkomen zowel het bekende als het onbekende. Door te dansen leer je je steeds beter verbinden met je oerbron, je levenskracht en de essentie van het leven. Je kan steeds gemakkelijker echt aanwezig blijven in contact met anderen en je leert om vloeiender, bezielder en meer in verbinding om te gaan met de uitdagingen van het leven.

Vaak voelen we ons bezield als we helemaal in het moment aanwezig zijn. Dan zijn we in contact met onze essentie en ervaren we verbinding met iets dat veel groter is dan wij. Dansen kan ons naar die plekken in ons diepste wezen brengen waar we niet eerder bewust van waren en via deze weg kunnen we nauwkeuriger luisteren wat er geraakt en beroerd wordt onder de oppervlakte. Als we aandacht geven aan datgene wat ons diep van binnen beweegt en dat door ons heen laten bewegen, wakkeren we onze passie voor het leven aan en creëren we ruimte voor datgene wat zich wil ontvouwen in het leven.

Echter in het dagelijkse leven met al haar verwachtingen, beslommeringen en uitdagingen kan het lastig zijn deze verbinding met ons zelf te behouden. Terwijl we tegelijkertijd verlangen onze ware aard in al haar diversiteit ten toon te spreiden, zowel in ons persoonlijk-, liefdes- als werkend leven. Vaak missen we in het 'gewone' leven de structuren en ondersteuning die we op de dansvloer ontdekken.

Open Floor helpt je om via dans en beweging je bewegingsvrijheid en – creativiteit te vergroten en om zo te bewegen zoals we van nature bedoeld zijn om te bewegen, in contact met jezelf, anderen, de wereld en het leven. Door meer gewaar en bewust te worden leer je om op een meer veerkrachtige, verbonden en bezielde wijze met de uitdagingen van het leven om te gaan.

We werken met Open Floor bewegingswerk, dynamische dansmeditatie en andere oefeningen die je ervaringen verdiepen, integreren en verbinden met het 'dagelijks' leven en de wereld. Op die manier ontstaat er een veilige, creatieve omgeving om dit verdiepende onderzoek aan te gaan met compassie en nieuwsgierigheid. Met ruimte voor alle facetten en kleuringen van je wezen. Daardoor kunnen we aanwezig zijn met alles wat ons van binnen beweegt, onze ware aard lief hebben, onze unieke kwaliteiten delen en ons verbinden met het complete palet van het leven.

Kijk hier voor een filmpje van Parker Palmer 'de ziel is als een verlegen, wild, dier...' https://youtu.be/i8PxnElLu8E

Deze dans/workshopdag biedt zowel bedding voor beginnende dansers als diepgang voor ervaren dansers.
Tevens tellen de workshopuren mee in de toelatingsvoorwaarden voor de Open Floor Ground Floor Lab en Open Floor Teacher Training.

Lees en kijk hier meer over OpenFloor conscious movement practice

'The soul is like a wild animal - tough, resilient and shy. When we go crashing through the woods shouting for it to come out so we can help it, the soul will stay in hiding.'
- Parker Palmer - 

Datum: zaterdag 4 april 2020. 

Tijd: van 10.00 uur tot 17.00 uur 

Plaats: Oost West Centrum te Antwerpen.

Voor meer praktische informatie, route en aanmelding: klik hier