Nieuws - Tijd voor nieuwe momenten 


januari 2019  

Wens je met deze ethernet wind een gelukkig, liefdevol, vervullend nieuw jaar, mooie Danser van het Leven! 

 "Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 
Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, 
een tijd om te planten en een tijd om te rooien. 
Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, 
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. 
Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, 
een tijd om te rouwen en een tijd om te Dansen.... 
Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, 
een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. 
Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, 
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.
Er is tijd om te scheuren en een tijd om te hertellen, 
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. 
Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. 
er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede."  - Prediker - 


Dit alles en allerlei bekende en nieuwe ervaringen zijn welkom in de dans en op de dansvloer het komende jaar en alle volgende jaren...Op je zelf te midden van elkaar of juist in contact mét elkaar, elkaars momentum weerspiegelend. Terugkijkend op een prachtig hectisch 2018 en vooruit kijkend op 2019 stroom ik over van dankbaarheid. Onder andere  voor alle inspiratie, support en samenwerkingen die het mogelijk maken dat ik dit werk, mijn 'werk', uit mag en kan dragen. Dankbaar naar jullie dansers, jullie komst, dat we samen die veilige bedding met elkaar creëren en een energieveld waar alles welkom is en we kunnen 'vallen' in precies die dans die door ons heen gedanst wil worden. 

Tot snel op de dansvloer, warme hartegroet, Monika