Nieuws - Muziek raakt je ziel  


september 2016 

"Muziek, Ritme en Dans vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel" - Plato -

Terwijl de zomer nog, ofwel eindelijk, volop aanwezig is... begint de zomerse verstilling om ons heen weg te ebben en start voor de meesten weer het gewone leven. Zo ook het dansseizoen! 

Deze zomer heb ik totaal onverwachts opnieuw afscheid moeten nemen van een moeder, nu van mijn schoonmoeder. De hete zon biedt een welverdiende gezins-gezelligheid aan het strand, maar ook een troostende voeding voor mijn ziel. Net als muziek! Zo verdrietig als we al waren, werd er voor de uitvaartdienst muziek uitgekozen waardoor onze tranen nog meer gingen stromen en we herkenning en steun bij elkaar vonden om het gezamenlijke verdriet te dragen. Degene die de dienst leidde grapte liefdevol: "Wat doe je jezelf aan om deze mooie muziek uit te kiezen?" En daarmee benadrukte hij precies wat mooie muziek ten doel heeft: muziek wil je raken in je ziel, je hele wezen beroeren en ruimte creëren voor je gevoelens. Niet alleen voor pijn en verdriet, maar ook voor woede, vreugde, angst, liefde en meer. In plaats van deze te onderdrukken, staat muziek ons toe opgeslagen emoties te laten gaan en daarmee te transformeren. De bewustzijns-vraag is inderdaad waarom we dit onszelf aan doen door naar bepaalde muziek te luisteren, ons te laten raken, gevoelens hiermee op te roepen en deze zelfs mee te nemen in je dans?

Het helpt ons in het leven mee te bewegen en verder te leven, in plaats van gevangen te blijven hangen in ongewenste gewoontes. Het verbindt ons met het collectieve veld van gemeenschappelijke ervaringen, met anderen met wie we deze universele gevoelens delen. En het maakt ons wezen sterker. Want als we onze emoties in vloeibaarheid kunnen (ver-)dragen dan zijn het toegangspoorten tot groei. Verdriet is de toegangspoort naar liefde en compassie, woede de toegangspoort naar kracht, angst naar intelligentie.

Muziek op de dansvloer brengt niet alleen onze lichamen in beweging maar beweegt ons gehele wezen, dus ook ons hart, mind en ziel. Niet al deze dimensies worden steeds benoemd maar zijn wel altijd aanwezig, zowel bewust als onbewust. Tijdens de (avond-)lessen besteed ik meer aandacht aan het lichaam vrij maken. Bij 5Ritmes via 'bodyparts' en de vijf ritmes, bij OpenFloor via kern bewegingskwaliteiten zoals o.a. aarden, centeren, activeren en kalmeren, loslaten, oplossen, richting geven. Tijdens workshops wordt er na het vrijmaken van het lichaam wél meer aandacht gericht op hart, mind en ziel. Mede doordat er meer tijd en ruimte is dieper te duiken in de kracht en wijsheid van de dans.