'Libido Fundamentals'  

OpenFloor Conscious Dance -  residentiële workshop - Holten (OV)

(for English, scroll down) 

Open jezelf voor de passie en levenskracht van Libido in alle gebieden van je leven! Seksuele levensenergie als geboorteplaats van creativiteit, vitaliteit, aanwezigheid en levendigheid.

Deze residentiële 3-daagse vindt plaats op een mooie plek midden in de natuur met een sfeer van lichtheid, ruimte en rust
en raakt de universele elementen aan die betrekking hebben op het voelen, bewegen en vergroten van de mogelijkheden deze levenskracht volledig te belichamen in alle gebieden van je leven. 

Onze creatieve seksuele levensenergie – ons Libido -  is een essentieel onderdeel van de natuurlijke expressie en beweging van ons lichaam. Het kan grote vreugde brengen, diepgaande heling en verbondenheid. Echter, om een harmonieuze relatie met onze seksuele gevoelens te verkrijgen en deze te behouden kan een ingewikkelde, uitputtende en mysterieuze reis zijn waarvan we vaak verwachten deze alleen te moeten ondernemen. 

Libido Fundamentals begint dit complexe en creatieve onderzoek door de basics van de dans- en bewegingsmeditatie te introduceren en te gebruiken om onze fysieke taal van onze seksuele levensenergie te gronden en te leren kennen. Wanneer ons hart en ons lichaam door dans en bewust bewegen wakker worden, komt ook onze seksuele energie in beweging. Op de dansvloer voelen we ons misschien het ene moment bruisend, stralend en aantrekkelijk en het volgende moment schuldig, onhandig en verlegen. We voelen ons misschien overweldigd door onze eigen ervaring of door de seksuele energieën rondom ons, of we voelen ons mat, niet in contact met onszelf of gewoon buitengesloten. 

Velen van ons accepteren een leven waarin ons creatief potentieel onaangeroerd is of onvervuld. Als we vrij en authentiek dansen en leven dan voelen we ons stralend en energiek. Desondanks verbergen en verkleinen we dit krachtige deel van onszelf regelmatig. Via Open Floor dansmeditatie draaien we deze dynamiek om. We creëren een aandachtige, verbindende, seksueel positieve omgeving.  Er is geen expliciet seksuele inhoud of oefeningen. We beginnen te onderzoeken hoe en wie we zijn. Of onze conditionering, gender, cultuur, sociale gebruiken, dromen, herinneringen, families, juist een hulp of een belemmering zijn om te kunnen bewegen met onze natuurlijke seksuele levenskracht en om ons te verbinden met anderen en het leven. Waar beweging en onderzoek  wordt ingezet als instrument voor ontdekking. 

Gedragen door
* de fysieke taal van onze seksuele energie gegrond in de universele bewegingshulpbronnen van Open Floor dans,
* de transformerende werking van de dansmeditatie als middel voor bewustzijn en verandering,
* de intelligentie van onze masculiene en feminiene codering en  kwaliteiten,
* gerelateerde oefeningen, deelmomenten en specifieke informatie die je ervaringen integreren in het 'dagelijkse' leven,
* de rijkdom van het samenzijn in een vaste groep op dezelfde plek, 

ontstaat er een veilige en creatieve omgeving om dit complexe en verdiepende onderzoek aan te gaan met nieuwsgierigheid, mindfulness en compassie. Omdat seksualiteit zo vaak ondergronds aanwezig is, genegeerd wordt of onbewust uitgeleefd kan het bewust onderzoeken van dit thema intens, bevrijdend, intiem en krachtig zijn. De potentiële vreugde, diepgaande heling en schoonheid die deze reis kan bieden maakt het de moeite waard om de uitdaging en het risico aan te gaan. 


Voor wie? 
Deze workshop is geschikt voor alle volwassenen, ongeacht geslacht, seksuele uiting, voorkeur en soort relatie. We streven ernaar een omgeving met  elkaar te co-creëren waar iedereen zich welkom voelt, nieuwsgierig kan zijn, de mogelijkheid voelt te groeien en waar persoonlijke ervaringen die een ieder meebrengt worden gerespecteerd. 
Veel deelnemers dansen deze workshop vele malen!

Voor hen die
* nieuwsgierig zijn naar de fysieke, emotionele, mentale en spirituele terreinen van seksualiteit, libido en levensenergie. 
* de dynamiek van aantrekkingskracht en hechting willen begrijpen
* erotische intelligentie willen cultiveren en hun capaciteit het leven lief te hebben willen vergroten
* geïnteresseerd zijn in een belichaamde, gezonde en helende wijze hun seksualiteit te onderzoeken
* via dans en beweging zich willen verbinden met hun bron van verlangen om het gevoel van vervulling en voldoening te vergroten
* deze ‘libido’ energie willen benutten voor creatieve bezigheden en zingeving in het leven

Voor deelname is het nodig dat je ervaring hebt met dansvormen zoals OpenFloor, 5Ritmes, MovementMedicine, SoulMotion, BioDanza o.i.d.
Tijdens deze 3daagse workshop is er geen expliciet seksuele inhoud of oefeningen. Ook gaat het niet om je seksualiteit op de dansvloer uit te leven, maar om je zelf te openen en meer ruimte te creëren voor de passie en de kracht van Libido in alle gebieden van je leven. Deze workshop raakt de universele elementen aan die betrekking hebben op het voelen, bewegen en het vergroten van de mogelijkheden deze energie volledig te belichamen.
Tevens streven we naar  een meer evenredige verdeling van mannen en vrouwen. 

Dit Libido Fundamentals programma is ontwikkeld door Andrea Juhan, Phd (VS), mede oprichtster van OpenFloor Dance Movement Practice. Daarvoor is zij o.a. 30 jaar lang verbonden geweest met 5Rhyhtms en werkte zij intensief samen met Gabrielle Roth. 

Open Floor is een dynamische dansmeditatie en levendig bewegingsonderzoek. De methodiek van Open Floor is eerder open en onderzoekend dan voorgeschreven. Je wordt begeleid en geïnspireerd om alles wat je tegenkomt te verwelkomen in je dans, voorbij dat te bewegen wat je al kent en om dat wat vast gestold is weer in stromende beweging te brengen. Je ontdekt hoe je van schaduw en gewoonte naar vrijheid in keuze en creatieve mogelijkheden kunt bewegen. 

Docent Monika Körschner danst al heel haar leven en volgde diverse professionele trainingen waarbij dans met lichaamswerk, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit werd verbonden. Zij is o.a. gecertificeerd 5Ritmes® en OpenFloor docent en geeft inmiddels 20 jaar les in dans en beweging als bewustzijnsoefening. Zij is persoonlijk opgeleid door Andrea Juhan (VS), founder van OpenFloor, om met dit specifieke thema te werken.
Tijdens haar lessen blijft zij de danser alsmaar uitnodigen in de stroming van de beweging te blijven en te omarmen wat er zich voordoet in het moment zelf. Dit doet zij met een mix van uitnodigende muziek, heldere gerichte begeleiding en aandacht voor wat nodig is; soms met prikkelende uitdaging, soms met ontspanning en ingetogenheid, soms met energiek enthousiasme.  

"Libido is appetite in its natural state...
It indicates a desire or impulse which is unchecked by any kind of authority, moral or otherwise. From the genetic point of view it is bodily needs like hunger, thirst, sleep, and sex, and emotional states or affects, which forms the essence of libido."   - Carl Jung - 

Data:
Zaterdag 24 okt 10.00uur - Maandag 26 okt 17.00uur 2020 

Kosten:
3 hele dagen workshop, 2 overnachtingen, 7 maaltijden
€ 370 totaal bij aanmelding en betaling voor 10 oktober 2020
€ 410 totaal indien je je pas aanmeldt en betaalt ná 10 oktober 2020

Er is plek voor 18 deelnemers. We streven naar een meer evenredige verdeling van mannen en vrouwen. 

We overnachten in gezellige 2- en meerpersoonskamers. Ook kun je buiten slapen in een tipi/belttent met bed. Er is plek voor 1 tentje (zelf meegebracht). De prijs is voor alle overnachtingsvormen hetzelfde. 
De maaltijden zijn deels biologisch en altijd vegetarisch. Diëtwensen zijn mogelijk, mits tijdig doorgegeven. 

Er gelden betalings- en annuleringsvoorwaarden. Deze kun je lezen door hier te klikken. 

Aanmelding is nodig
Bij belangstelling en inhoudelijke vragen over de workshop kun je contact opnemen met  Monika Körschner, docent/trainer, via 06-12602244 of via info@danshetlevennu.nl

Voor aanmelding en praktische vragen kun je terecht bij Natacha Senders, organisator, via 06 51818291 of natacha@natachasenders.nl
Bij aanmelding ontvangen we dan graag je volledige naam, adres, telefoonnummer, emailadres en heel kort wat over je danservaring.  

Plaats en bereikbaarheid:
De Dieken, Helhuizerweg 1, 7451 KE, Holten
Deze plek ligt in het oosten van Nederland, midden in de natuur van de Holterberg, 35 minuten lopen vanaf NS station Holten.
Voor meer informatie over Herberg De Dieken, klik hier... 

NIEUWE ongoing group  'lIBIDO FUNDAMENTALS' 
Akademie voor Massage en Beweging, Amsterdam
2 & 3 april, 11 & 12 juni, 3 & 4 september 2021
voor meer informatie klik hier... 

"Twee keer heb ik de Libido groep gedaan bij Monika en zou het zo weer doen. Het fijne van Monika als docente is dat ze alles zelf zo doorleeft heeft, dat merk je in haar manier van lesgeven. Daardoor voel je je uitgenodigd om open te onderzoeken en te delen. Monika brengt je in de dans naar een dieper niveau, biedt daarin de tijd en ruimte die nodig is. Ze is heel goed afgestemd op de groep en met haar prettige gevoel voor humor blijft het ook licht." - Monique van L. - 

"Via een vriendin kwam ik te weten over het Libido Fundamentals weekend dat Monika in 2019 zou geven. Na lang twijfelen heb ik me ook ingeschreven, ik had nooit een dans-weekend gedaan, was een beetje terughoudend en onzeker. Maar boy, was I mistaken! Een hele fijne groep mensen waar contact heel vanzelf ging. Hele fijne opbouw van oefeningen waarin lichaam, energie, het leven, sensualiteit en seksualiteit steeds op wisselende manieren aangesproken worden. Het voelde steeds alsof iedere stap, oefening, suggestie precies op het juiste moment kwam en aansloot bij iets wat ik in mezelf aantrof. En er was alle ruimte om dat alles helemaal te kunnen onderzoeken en ervaren. Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat er nou allemaal precies gebeurde maar ik geloof dat zo’n beetje alles in me aangeraakt is dat weekend. Tegen het einde was dat compleet en totaal: ik voelde overgave zoals ik het niet kan maken maar alleen maar ondergaan. Ik voelde me (beetje schaamrood op de kaken als ik dit schrijf) genomen en wilde me laten nemen. Door wie of wat…? De muziek, Monika, de energie, de groep, het grotere? Ik weet het niet en het maakt ook niet zoveel uit. Het oversteeg me. " - Joost - 

 

 

ENGLISH

Sexual life force energy as birthplace of creativity, vitality, presence and aliveness. 
This workshop touches the universal elements which relate to sense, move and increase the capacity to fully embody this life force in all areas of your life. 

Your creative sexual energy – your Libido – is an essential part of the body's natural expression and movement potential. It can bring great pleasure, profound healing and deep connection. However, getting to and maintaining a harmonious relationship with sexual feelings can be a complex, unnerving and mysterious journey that we are often expected to figure out by ourselves.

Libido Fundamentals begins this complex and creative investigation by introducing the basics of using movement meditation as a means to ground, and explore the physical language of our sexual energy. As our hearts and bodies awaken through the movement meditation practice, our sexual energy also begins to stir. On the dance floor, we may feel juicy, radiant, and desirable one moment and feel guilty, awkward, and shy in the next. We may feel overwhelmed by our own experience - or by the sexual energies around us – or feel flat, disconnected, or just plain left out. 

Many of us accept a life in which our creative potential is untouched or unfulfilled. If we dance and live freely and authentically, we feel radiant and energetic. Nevertheless, we regularly hide and shrink this powerful part of ourselves. We reverse this dynamic through OpenFloor dance meditation. We create an attentive, connecting, sexually positive environment.  There is no explicit sexual content or exercises, we will start to track how and who we are – our conditioning, gender, culture, social mores, dreams, memories, families – what aids or obstructs our ability to move with our innate sexual life force and ability to relate. Using movement and enquiry as a tool for discovery.

Held  by
* the physical language of our sexual energy grounded in the universal core movement resources of Open Floor dance  movement practice
* the transforming effects of dance meditation as a means for awareness and change
* the intelligence of our masculine and feminine coding and qualities
* related exercises, sharing and specific information that will integrate your experiences into your 'daily' life
* the richness of being together on this journey with a closed ongoing group

we create a safe and creative environment  to engage in this complex, mysterious and in-depth investigation with curiosity, mindfulness and compassion. Because sexuality is so often underground, ignored, or unconsciously acted out, the exploration of this territory tends to be intense, liberating, intimate and powerful. The potential pleasure and beauty of this journey is well worth the challenges and the risks.

Who is it for?
Libido programs are open to all adults regardless of gender identity, gender expression, biological sex, sexual orientation, or relationship status. We strive to co-create an environment that is inclusive, curious and expansive, and honors the experiences each person brings into the room.

For those who:
* want to understand the dynamics of attraction and attachment.
* are looking to cultivate erotic intelligence and expand their capacity to love life
* are interested in an embodied and healthy exploration of their sexuality
* want to intentionally connect through movement with the source of their desires to experience greater fulfillment and satisfaction in relationships of all kinds.
* want to harness the energy of libido for creative pursuits.

Libido Fundamentals workshops are open to dancers with 12 hours of Open Floor Movement Practice or other Conscious Dance practices. 

What happens in a workshop?
We explore this lively, sometimes latent energy of libido with curiosity and mindfulness using the Open Floor Core Movement Resources.
We open up physical, emotional, mental, and spiritual terrain of sexuality, libido and life force.

This Libido Fundamentals program is designed by Andrea Juhan, Phd (USA), co-founder of Open Floor Dance Movement Practice. 
Learn more about Andrea on www.AndreaJuhan.com

Learn more about Open Floor Dance & Movement practice on www.openfloor.org 

Teacher Monika Körschner is personally trained by Andrea Juhan to teach this specific program. She is certified  5Rhythms® en OpenFloor teacher and teaches dance and movement as a conscious practice in the Netherlands and abroad for over more than 20 years. Learn more about Monika on the teachers page of www.openfloor.org