'TOUCHED
into Solitude & Re-Source together'
ONLINE ongoing group 

3 times on Saturday 10.00 - 12.30 am CET/Netherlands

inquire how in these times of being more in ‘solitude’ and physical distancing, with less, unilateral or no touch at all…
you still can re-source yourself and fulfill needs from your own essence or source through TOUCH...

onderzoeken hoe je in deze tijd van fysieke distantie, meer alleen zijn en weinig, eenzijdig of geen aanraking
toch jezelf kunt (her)voeden en (ver)vullen vanuit je eigen essentie ofwel bron

"Everything we touch becomes a jewel for our enjoyment..."
Thich Nhat Hahn 

In this ONLINE ongoing group of embodied conscious dance, related exercises, sharing and teachings we will inquire how in these times of being more in ‘solitude’ and physical distancing, with less, unilateral or no touch at all… you still can re-source yourself and fulfill needs from your own essence or source. 

This course will touch the universal elements which relate to sense, move and increase the capacity to fully embody your life force energy of vitality, creativity, presence in all areas of your life, even and especially in these times… 

It is for those who would like to explore this inner journey ‘alone’ at home together with others on Zoom (although it is possible to dance and move with us without being seen…) And/or for those who are curious how you can enjoy your lively, intimate dance and being touched through dance when being just with yourself without anyone else around. We will play and dance with this in various and surprising ways. Perhaps by being (more) on your own at home you learn new skills and receive new ideas, insights and experiences.  There is also room for what evokes the lack of contact with others in you.

Held  by
* the physical language of our life force energy grounded in the universal core movement resources of Open Floor dance movement practice
* the transforming effects of dance meditation as a means for awareness and change
* related embodied exercises, sharing and specific information that will integrate your experiences into your 'daily' life
* inspiration for inquiring further at home
* the richness of being together on this journey with a closed ongoing group

we create a safe and creative environment  to engage in this complex, mysterious and in-depth investigation with curiosity, mindfulness and compassion.The potential pleasure and beauty of this journey is well worth the challenges and the risks.

The program is partly based on the workshop of Libido Fundamentals, combined with other embodiment practices which are applicable and of use in these times of more ‘solitude’ and less differentiated physical contact. Close deep engagement to one self and others, even without physical contact and close proximity, is absolutely possible and a human need! 
After the success of the cycle in May it will be repeated in English. If you are curious and feel drawn, even a little, please join! It is the risk worth it. If you are curious and have some doubts to discuss, feel free to contact me. I would love to talk to you. You are welcome. 

Who is it for?
* This program is open to all adults regardless of gender identity, gender expression, biological sex, sexual orientation, or relationship status. We strive to co-create an environment that is inclusive, curious and expansive, and honors the experiences each person brings into the group.
* For those who can hold their own process and have a support system around to reach out to if necessary. The teacher will also be available in between the classes for support if needed. 
* For those who have experience in conscious embodied dance like Open Floor, Movement Medicine, 5Rhyhtms, BioDanza, Soul Motion etc. 
* Preferable experience with online dance through Zoom and/or experience with Zoom in general with a good internet connection available. 

"It's impossible, said pride" "It's risky, said experience"
"It's pointless, said reason" "Give it a try, whispered the heart"

3 times on Saturday 10.00 - 12.30 am CET/Netherlands 
(use https://www.worldtimebuddy.com/ to convert your time)

May 27, Jun 10, 17, 24 2020.  

Location: online at home with Zoom

Teacher: Monika Körschner (accredited Open Floor, Libido Fundamentals and 5Rhythms teacher)
more information in English look at https://openfloor.org/members/monika-korschner 

Investment for whole cycle: € 85 
(€ 60 for those with low incomes & € 25 for those with lower/no income (2 places available)) 

Registration: 
sent an email to info@danshetlevennu.nl with your * name, * phone number, * country/language, * dance-experience yes/no, * online/zoom experience yes/no * additional information/question needed for this ongoing group

Payment can be done by Paypal through https://www.paypal.me/monikadanshetlevennu 
or banktransfer to Moving Waves, NL09 INGB 0004788554 

You will receive a confirmation and information email how to prepare well for this ongoing group. 

We will move, dance, work together with a maximum of 16 dancers. 

 

DUTCH DESCRIPTION 

Deze online workshop/lessen serie in een besloten vaste groep raakt de universele elementen aan die betrekking hebben op het voelen, bewegen en vergroten van de mogelijkheden om je levenskracht volledig te belichamen in alle gebieden van je leven. Ook in tijden van 'Solitude'. 

Onze creatieve levensenergie is een essentieel onderdeel van de natuurlijke expressie en beweging van ons lichaam. Het kan grote vreugde brengen, diepgaande heling en verbondenheid. Echter, om een harmonieuze relatie met deze gevoelens te verkrijgen en te behouden kan een ingewikkelde, uitputtende en mysterieuze reis zijn waarvan we vaak verwachten deze alleen te moeten ondernemen. Deze ondernemen we nu ook ‘alleen’ maar wel in samenzijn met mede dansers via Zoom online en met ondersteunende begeleiding van de docent.

Deze workshop is bedoeld voor hen die via de dynamische dansmeditatie deze innerlijke gevoelsreis willen onderzoeken. En/of die nieuwsgierig zijn hoe je ook zonder een ander kunt genieten van je levendige, intieme dans én van aanraking in de dans met jezelf. Op verschillende en verrassende manieren zullen we hiermee spelen en dansen.

We onderzoeken hoe je in deze tijd van alleen zijn en weinig of geen aanraking toch jezelf kunt (her)voeden en (ver)vullen vanuit je eigen essentie ofwel bron. Misschien dat je juist door (meer) alleen en thuis te zijn tot nieuwe ideeën, inzichten en ervaringen kunt komen. Er is ook ruimte voor wat het ontbreken van contact met anderen bij jou oproept.

Gedragen door
* de fysieke taal van onze vitale levensenergie gegrond in de universele bewegingshulpbronnen van Open Floor dans,
* de transformerende werking van de dynamische dansmeditatie als middel voor bewustzijn en verandering,
* gerelateerde oefeningen, specifieke deelmomenten en aanvullende  informatie die je ervaringen integreren in het 'dagelijkse' leven,
* de rijkdom van het online samen in aanwezigheid in een besloten groep gedurende de gehele cyclus

ontstaat er een veilige en creatieve omgeving om dit complexe en verdiepende onderzoek aan te gaan met nieuwsgierigheid, mindfulness en compassie. Omdat dit thema zo vaak ondergronds aanwezig is kan het bewust onderzoeken van dit thema intens, bevrijdend, intiem en krachtig zijn. De potentiële vreugde, diepgaande heling en schoonheid die deze reis kan bieden maakt het de moeite waard om de uitdaging en het risico aan te gaan.

Het programma bestaat uit 4 lessen van 2 uur per keer. We dansen met ondersteunende begeleiding, er is aanvullende informatie per thema, er zijn integrerende lichaamsgerichte oefeningen en specifieke deelmomenten. Daarnaast worden er oefeningen en muziektips meegegeven om thuis OFFline op jezelf te doen. Dit laatste is geheel vrijblijvend.  

Deze workshop is deels gebaseerd op de Open Floor ‘Libido Fundamentals’ workshop welke is ontwikkeld door Andrea Juhan, Phd (founder van OpenFloorInternational) en wordt gegeven door Monika Körschner. Deze online workshop is in een andere vorm gegoten en zal vooral bepaalde thema’s aanraken en verdiepen die meer aanvullend en passend zijn in deze tijden van het leven in ‘solitude’ en online ‘contacten ‘. Geïnspireerd door o.a. OpenFloor dans, contact improvisatie, t*ntra en ander bewustzijns- en lichaamswerk.

De volledige en specifieke workshop ‘Libido Fundamentals’ volgen en dansen op de dansvloer in echt samenzijn met anderen is op een totaal andere wijze verrijkend en verdiepend en zeker de moeite en het risico waard.
De eerstvolgende ‘Libido Fundamentals’ staat gepland van zaterdag 24 t/m maandag 26 oktober 2020. 
Deze residentiële 3-daagse,  met 2 overnachtingen en 7 maaltijden, vindt plaats op een mooie plek midden in de natuur met een sfeer van lichtheid, ruimte en rust. Na deelname aan deze online workshop ontvang je 5% korting op deze residentiële workshop.

 

(picture by Olivia Bauso - Unsplash)