Libido Fundamentals  

'Dans in Contact' – Alkmaar'OpenFloor' Workshop

Open jezelf voor de passie en levenskracht van Libido in alle gebieden van je leven!
Als geboorteplaats van creativiteit, vitaliteit, aanwezigheid en levendigheid.

FOR ENGLISH & PRACTICAL INFORMATION SCROLL DOWN

Deze workshop werkt met de beweging en cyclus van seksuele energie binnen de bredere definitie van libido als levenskracht, geboorteplaats van creativiteit, vitaliteit, aanwezigheid en levendigheid.

Wanneer ons hart en ons lichaam door dans en bewust bewegen wakker worden, komt ook onze seksuele energie in beweging. Op de dansvloer voelen we ons misschien het ene moment bruisend, stralend en aantrekkelijk en het volgende moment schuldig, onhandig en verlegen. We voelen ons misschien overweldigd door onze eigen ervaring of door de seksuele energieën rondom ons, of we voelen ons mat, niet in contact met onszelf of gewoon buitengesloten.

Onze geslachtelijke, seksuele energie - ons Libido - is een essentieel onderdeel van de natuurlijke expressie van ons lichaam, het ene moment gecompliceerd, het andere moment extatisch; afwezig of belast met verwachtingen vanuit vroegere ervaringen. Verlangend naar vrijheid komt deze energie in en tussen ons te voorschijn tijdens de dans.

Velen van ons accepteren een leven waarin onze potentie onaangeroerd is en ons creatief potentieel onvervuld. Als we vrij en authentiek dansen en leven dan voelen we ons stralend en energiek. Desondanks verbergen en verkleinen we dit krachtige deel van onszelf regelmatig. Via OpenFloor dansmeditatie draaien we deze dynamiek om. We creëren een aandachtige, verbindende, seksueel positieve omgeving waarin we  onderzoeken hoe en wie we zijn - onze conditionering, gender, cultuur, sociale gebruiken, dromen, herinneringen, families - een hulp of een belemmering is voor ons vermogen om mee te bewegen met onze natuurlijke seksuele levenskracht en voor ons vermogen om relaties aan te gaan.

Libido Fundamentals begint deze complexe en creatieve verkenning van de fysieke taal van onze seksuele energie door gebruik te maken van de transformerende werking van de dans als middel voor bewustzijn en verandering.

Er is geen expliciet seksuele inhoud of oefeningen. Ook gaat het niet om je seksualiteit op de dansvloer uit te leven, maar om je zelf te openen en meer ruimte te creëren voor de passie en de kracht van Libido in alle gebieden van je leven. Deze workshop raakt de universele elementen aan die betrekking hebben op het voelen, bewegen en het vergroten van de mogelijkheden deze energie volledig te belichamen.

Omdat seksualiteit zo vaak ondergronds aanwezig is, genegeerd wordt of onbewust uitgeleefd kan het bewust onderzoeken van dit thema intens, bevrijdend, intiem en krachtig zijn. De vreugde en de schoonheid die deze reis kan bieden maakt het de moeite waard om de uitdaging en het risico aan te gaan.

Veel deelnemers dansen deze workshop vele malen! Alle(rlei) geslachten en seksuele oriëntaties zijn welkom.

Voor deelname is het nodig dat je ervaring hebt met dansvormen zoals OpenFloor, 5Ritmes, MovementMedicine, SoulMotion o.i.d.

'Libido Fundamentals' telt als voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de Libido Ongoing met Andrea Juhan en/of de Open Floor teacher training.

Docente Monika danst al heel haar leven en volgde diverse professionele trainingen waarbij dans met lichaamswerk, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit werd verbonden. Zij is o.a. gecertificeerd 5Ritmes®, OpenFloor en DancingforBirth docent en geeft al bijna 20 jaar les in dans en beweging. En is persoonlijk opgeleid door Andrea Juhan, mede grondlegster van OpenFloor, om deze workshop te kunnen doceren.
Tijdens haar lessen blijft zij de danser alsmaar uitnodigen in de stroming van de beweging te blijven en te omarmen wat er zich voordoet in het moment zelf. Dit doet zij met een mix van uitnodigende muziek, heldere gerichte begeleiding en aandacht voor wat nodig is; soms met prikkelende uitdaging, soms met ontspanning en ingetogenheid, soms met energiek enthousiasme.  

"There is a vitality, a life force, an energy, a quickening, that is translated through you into action, and because there is only one of you in all time, this expression is unique..."
- Martha Graham, grondlegger moderne dans -  

ENGLISH

Your creative sexual energy – your Libido – is an essential part of the body's natural expression and movement potential. It can bring great pleasure, profound healing and deep connection. However, getting to and maintaining a harmonious relationship with sexual feelings can be a complex, unnerving and mysterious journey that we are often expected to figure out by ourselves.

Libido Fundamentals begins this complex and creative investigation by introducing the basics of using movement meditation as a means to ground, and explore the physical language of our sexual energy. As our hearts and bodies awaken through the movement meditation practice, our sexual energy also begins to stir. On the dance floor, we may feel juicy, radiant, and desirable one moment and feel guilty, awkward, and shy in the next. We may feel overwhelmed by our own experience - or by the sexual energies around us – or feel flat, disconnected, or just plain left out. Because sexuality is so often underground, ignored, or unconsciously acted out, the exploration of this territory tends to be intense, liberating, intimate and powerful. The potential pleasure and beauty of this journey is well worth the challenges and the risks.

There is no explicit sexual content or exercises, we will start to track how and who we are – our conditioning, gender, culture, social mores, dreams, memories, families – what aids or obstructs our ability to move with our innate sexual life force and ability to relate. Using movement and enquiry as a tool for discovery.

Monika is a certified 5Rhythms® and OpenFloor teacher and teaches movement for almost 20 years. She is trained by Andrea Juhan, co-founder of OpenFloor, to teach this specific workshop. 

Prior experience of 12 hours in Open Floor or other Conscious Dance practice is advised.